Brief aan de tweede kamer van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Biodiversiteit in de Landbouw.

Publicatiedatum (van document/URL)
12 november 2004