Stappenplan waarmee bedrijven, maatschappelijke organisaties, keurmerkinstellingen en overheden de biodiversiteitseffecten van hun activiteiten kunnen bepalen. Opgesteld door de toenmalige ministeries van LNV, OS en VROM.

Publicatiedatum (van document/URL)
15 juli 2005