Onafhankelijke evaluatie van het Nederlandse beleidsprogramma biodiversiteit internationaal (2002-2005) in opdracht van de meest betrokken departementen.

Publicatiedatum (van document/URL)
13 juni 2006