Nederlandstalige versie van de nota 'natuur, bos en landschap in de 21e eeuw', met daarin de aanpak van het natuurbeleid voor de periode 2000-2010.

Publicatiedatum (van document/URL)
1 juli 2000