Engelstalig rapport van KPMG (Certification and biodiversity) over de effectiviteit van certificering met betrekking tot behoud van biodiversiteit.

Publicatiedatum (van document/URL)
15 januari 2012