Coalitie Biodiversiteit (2010)

2010 was het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Wereldwijd werden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de achteruitgang in biodiversiteit. In Nederland hebben de ‘Coalitie Biodiversiteit 2010’ en haar ruim 200 partners met veel uiteenlopende activiteiten de term biodiversiteit onder een breed publiek onder de aandacht gebracht, onder andere op 22 mei,  Wereldbiodiversiteitsdag.

De partners van de Coalitie Biodiversiteit waren afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Geïnteresseerde organisaties konden zich aanmelden via de website. Activiteiten werden aangestuurd door een kerngroep ondersteund door een secretariaat. HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld was de beschermvrouwe. De kerngroep bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI), Jumbo Supermarkten, NCB Naturalis en IUCN NL en werd voorgezeten door Anne Bliek-de Jong, toenmalig lid gedeputeerde Staten Provincie Flevoland.

Donderdag 28 januari 2010 ging het Jaar van de Biodiversiteit in Nederland van start in Leiden. Dit viel samen met de lancering van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, NCB Naturalis en vond plaats in aanwezigheid van toenmalig ministers Plasterk (OCW) en Verburg (LNV). Zie persbericht.

Startbijeenkomst internationaal jaar voor de biodiversiteit

Op 4 november 2009 vond in Amersfoort de landelijke bijeenkomst 'Hoogste tijd voor biodiversiteit!' plaats. Honderdvijftig deelnemers van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven namen deel in de discussies over succesfactoren van lokale biodiversiteitsinitiatieven, en luisterden naar de presentaties van verschillende sprekers:

Biodiversiteit van droom naar werkelijkheid’, M Wiersema, provincie Zuid Holland.

Biodiversiteit is (be)leven’ S van ’t Erve, gemeente Amersfoort.

Tevens waren er vier parallelle paneldiscussies:

De bijeenkomst markeerde de afronding van het door ECNC uitgevoerde VROM project 'Biodiversiteit werkt in de regio!'. De gelijknamige publicatie voortvloeiend uit dit project werd gepresenteerd.

De middag werd afgerond met de officiële lancering van de 'Coalitie Biodiversiteit 2010', en de aankondiging van Anita Wouters directeur generaal bij met ministerie van LNV, dat het Rijk 400.000 euro ter beschikking stelde voor het financieren van projecten om biodiversiteit in 2010 aan een breed publiek te communiceren (zie persbericht).

Investeren in gezonde ecosystemen is economisch verstandig (Conferentie)

Op 20 april 2010 organiseerden de ministeries van Buitenlandse Zaken, LNV en VROM een conferentie rond het thema “Investeren in gezonde ecosystemen is economisch verstandig”. Dit in navolging van het uitkomen van het rapport voor beleidsmakers met als titel “The Economics of Ecosystems & Biodiversity” (TEEB)

De gastsprekers waren:

 • Patrick ten Brink, coördinator van het TEEB rapport en hoofd van de Brusselse vestiging van het Institute for European Environmental Policy
 • Jetske Bouma, onderzoeker bij het Institute for Environmental Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam

22 mei: jaarlijkse wereld biodiversiteit dag

In 2010 konden ‘kinderen van 6 tot 96’ die dag overal in Nederland speuren naar biodiversiteit:

Iedereen was welkom op natuurterreinen, boerderijen en botanische tuinen om daar zelf te ontdekken wat biodiversiteit eigenlijk is. De 12 Landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten stelden twintig natuurterreinen open, waar kinderen een speciale speurtocht konden doen om de schat aan biodiversiteit te verkennen.

In bijna elke provincie kwam een bekende Nederlander de kinderen helpen bij de speurtocht.

Wat is er verder in 2010 gebeurd?

De coalitie en de partners hebben allerlei activiteiten georganiseerd om biodiversiteit onder de aandacht te brengen en te houden:

Via social media en een speciale website voerde de Coalitie Biodiversiteit in december 2010 en januari 2011 een campagne om het Jaar van de Biodiversiteit af te sluiten. Mensen werden uitgedaagd om iedere week zelf bij te dragen aan biodiversiteit.

Met een kortingsbon in de flyer konden mensen korting krijgen bij veel verschillende coalitiepartners (NCB Naturalis, Museon,  Artis,  GaiaPark Kerkrade, Safaripark Beekse Bergen Hilvarenbeek, Dierenrijk Nuenen, Pinetum Blijdenstein,  Hortus Botanicus Leiden, Hortus Botanicus Amsterdam, Science center NEMO, Natuurhistorisch museum Natura Docet).

Via een opdrachtenregeling heeft de Coalitie een aantal partners financieel ondersteund bij het uitvoeren van hun projecten:

 • In samenwerking met de Vlinderstichting organiseerde de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen nachtvlindernachten. In totaal zijn zo 10.317 mensen in contact gekomen met de mooie wereld van nachtvlinders.
 • Tijdens Sail Amsterdam voer Fleur de Passion, het vlaggenschip van Antinea Foundation mee en werd er dagelijks een goedbezochte multimedia presentatie over biodiversiteit in de oceanen  gegeven in club Panama. Voorafgaand aan SAIL heeft het schip twee weken onderzoek gedaan naar biodiversiteit in de Waddenzee en het IJmeer.
 • CREM ontwikkelde in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, Gemeente Leiden, Fonds 1818, Stichting Openbaar Onderwijs Leiden en Stichting ElemenTree, materialen om scholen in de regio Leiden te stimuleren hun schoolpleinen te vergroenen: ‘De groene school leeft’.
 • De gemeente Groningen en Natuur-en Milieufederatie Groningen hebben bewoners en organisaties gestimuleerd om op verschillende locaties in de stad Groningen fruitbomen en eetbaar groen te planten om zo bijen en vlinders weer terug te krijgen in de stad: ‘Insectenrijkdom Eetbare Stad’.
 • Novioconsult heeft -in samenwerking met de Vlinderstichting, Ravon, SOVON Vogelonderzoek Nederland, BLWG en de Zoogdierenvereniging- Nederlandse gemeenten gestimuleerd om een eigen ambassadeursoort te kiezen.
 • De gemeente Amersfoort en ECNC voerden tussen 25 september en 13 december samen 'BioBattle' uit: een social game over biodiversiteit, waarmee jongeren tussen de 15 en 25 interactief uitgedaagd worden om zelf in actie te komen voor behoud van biodiversiteit.
 • ‘Stoere Vrouwen’ willen mensen laten zien dat consumenten invloed hebben op het behoud van biodiversiteit door de keuzes die zij maken. In 2010 hebben zij dat gedaan met drie verschillende projecten (StoereSpionnen: medewerkers die in hun eigen bedrijf hun werkgever stimuleren zijn bedrijfsvoering te verduurzamen; StoereMuzes, een groepje van 10 muzes dat bazen van grote bedrijven op liefdevolle wijze gestalkt hebben om hen zo te overtuigen hun bedrijfsvoering te verduurzamen; StoereVrouw welkomspakket).
 • De tv-serie Natuur in de stad (NCRV) waarin natuur en biodiversiteit in de stedelijke omgeving centraal stond. Met de serie zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen bereikt.
 • ‘Fleur de Bij’ een kinderboek dat in het najaar van 2010 uit kwam bij uitgeverij Openbook in samenwerking met de Bijenstichting.
 • Vereniging Kust & Zee en Get Wet Maritiem organiseerden een interactieve tentoonstelling over de biodiversiteit in de Noordzee in SEA LIFE Scheveningen. Deze tentoonstelling trok tussen september en december ruim 200.000 bezoekers.

De partners organiseerden bijna elke dag wel iets van lezingen tot fototentoonstellingen en van tuinwedstrijden tot symposia. Ook boden zij educatieve producten aan.

De website van de coalitie biodiversiteit 2010 bood de mogelijkheid om deze evenementen en educatieve producten aan te melden en gaf er een overzicht van (ook op een kaart van Nederland).

Op 4 januari 2011 schreven Rosa Draaisma en Hanna van de Wetering een verslag in De Pers over de activiteiten van Coalitie in 2010.

Nieuwsarchief

Gedurende het jaar 2010 en ook nog in 2011 en 2012 publiceerde het secretariaat van de Coalitie Biodiversiteit met enige regelmaat nieuwsberichten. Deze zijn hier gearchiveerd.