Document met een lijst van de partners van de Coalitie in het kader van de Nederlandse invulling van het Internationale jaar voor Biodiversiteit 2010 en met een beschrijving van het sturingsmodel en de lidmaatschapscriteria.

Publicatiedatum (van document/URL)
1 juli 2010