Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer & gebiedsontwikkeling (de triple O aanpak)

Een breed samenwerkingsverband van adviesbureaus en kennisinstellingen heeft, in opdracht van het ministerie van IenM en Agentschap NL deze brochure uitgebracht. In de brochure wordt een nieuwe aanpak voor ruimtelijke inrichting en gebiedsbeheer bekend gemaakt: de Triple O-aanpak. Het centrale thema in deze aanpak is de meerwaarde van ecosysteemdiensten, of met andere woorden, de baten van het natuurlijk kapitaal. Van daaruit worden in een gebiedsontwikkelingsproces de volgende stappen doorlopen:  Ontdekken (van de mogelijkheden en de baten van het natuurlijk kapitaal in een gebied),  Overeenkomen (met de verschillende stakeholders wat de kwaliteiten en belangen in het gebied zijn en op elkaar afstemmen van ambities om meerwaarde te creëren) en  Ontwikkelen (van concrete business cases voor duurzame exploitatie én beheer van een gebied). De brochure geeft praktische voorbeelden en de resultaten van drie pilots.

Publicatiedatum (van document/URL)
10 februari 2012