Evaluatiedocument met een beschrijving van dit netwerk voor kennisontwikkeling en -uitwisseling over weidevogels en de landschapskenmerken waarvan deze afhankelijk zijn.

Publicatiedatum (van document/URL)
17 september 2009