Rapport geschreven door de 'Werkgroep Financiering Groen-Blauwe Dooradering' (waarin IenM, EL&I, IPO, LTO, UvW, VNG, VNC, Natuurmonumenten en Groenfonds vertegenwoordigd waren. Onder redactie van Dr. Robert de Graaff, ORG-ID. Het rapport bespreekt welke investeringen nodig zijn om een impuls aan zogenaamde groenblauwe landschapselementen te geven. Het geeft aan hoe de financiering tot stand kan komen en welke instrumenten hiervoor ter beschikking staan of komen.

Publicatiedatum (van document/URL)
22 september 2011