Brochure van de WUR in opdracht van het Interdepartementaal programma biodiversiteit over de bijdrage van houtwallen, stadsparken en watergangen aan economie en leefomgeving.

Publicatiedatum (van document/URL)
15 januari 2012