Brief waarmee het eindadvies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011) werd aangeboden aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Infrastructuur & Milieu en Buitenlandse Zaken.

Publicatiedatum (van document/URL)
13 december 2011