Verslag brainstormbijeenkomst over biodiversiteitscommunicatie en de mogelijke rol van een draaggolfcampagne daarbij, georganiseerd door de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011).

Publicatiedatum (van document/URL)
9 februari 2011