Hand-out van een presentatie van Marijke Vos en Luc Adolfse van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011) inzake een actieagenda voor Communicatie over Biodiversiteit.

Publicatiedatum (van document/URL)
1 december 2011