Impressie van de aanbieding van het eindadvies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011) op 13 december 2011.