Publiek-private samenwerkingsovereenkomst tussen de Rijksoverheid en het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven ter uitvoering van het advies van de taskforce Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten 'Groene Groei, Investeren in Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen'. Met deze overeenkomst wordt het genoemde platform uitgebreid en hernoemd tot 'Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie'. Dit platform was enige jaren actief en stimuleerde bedrijven om het ‘No Net Loss’-beginsel toe te passen. Dat wil zeggen:  hun activiteiten hebben per saldo geen negatieve effecten op de biodiversiteit. Het Platform beheerde daarvoor onder andere een subsidieregeling waarmee bedrijven (pilot-)projecten konden uitvoeren. Het Platform had ook een Helpdesk voor advies aan bedrijven op dit gebied. Verder ontwikkelde het Platform een kennis- en innovatie-agenda en een communicatieprogramma voor het bedrijfsleven.

Publicatiedatum (van document/URL)
13 december 2011