Engelstalige versie van het perspericht ter gelegenheid van de aanbieding van het eindadvies de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011) op 13 december 2011.

Publicatiedatum (van document/URL)
13 december 2011