Dilemmadocument van de Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011): Hoe verhoudt de verhoging van de landbouwproductiviteit zich met behoud van sociale, economische en (agro-)ecologische diversiteit?

Publicatiedatum (van document/URL)
1 oktober 2009