Open brief van de Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011) inzake het belang van het stoppen van ontbossing als bouwsteen voor klimaatverdrag.

Publicatiedatum (van document/URL)
16 juni 2009