Dilemmadocument van de Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011): Moeten we toe naar andere instituties en een andere rolverdeling tussen overheden, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties?

Publicatiedatum (van document/URL)
1 oktober 2009