Uitvoeringsprogramma Beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011

Vervolgnotitie/actieprogramma behorend bij het beleidsprogramma biodiversiteit. In dit uitvoeringsprogramma staan heldere afrekenbare doelstellingen met deadlines, te nemen maatregelen en een overzicht van de daarvoor beschikbare financiën. Het is op 14 april 2009 door minister Verburg (mede namens ministers Koenders en Cramer) aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze nadere uitwerking van het beleidsprogramma vormt een motie, ingediend door de leden Polderman (SP), Jacobi (PvdA) en Ouwehand (PvdD).

Publicatiedatum (van document/URL)
11 mei 2009