Biodiversiteit: Wat is het jou waard? (Biodiversiteit ActiePlan)

Animatie over Biodiversiteit Actieplannen (2012-2013) waarin de voordelen worden belicht van biodiversiteit in de wijk en ten behoeve van milieukwaliteit, waterberging en recreatie.