Verslag van evenement georganiseerd door Cathrien de Pater ter gelegenheid van haar afscheid van het Ministerie van Economische Zaken.

Publicatiedatum (van document/URL)
29 oktober 2014