Boekje van LNV en LTO bestaande uit twee delen: een tiental sprekende voorbeelden van boeren die laten zien hoe zij natuur ( grond met functie natuur) integreren in hun bedrijfsvoering en een handreiking hoe te komen tot een grotere en actievere deelname van de agrarische sector aan landschapsbeheer, natuurbeheer en recreatie.

Publicatiedatum (van document/URL)
23 april 2013