Deze notitie is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld door STIRR met een verzameling van acties met een innovatief karakter op het snijvlak van natuur en de gastvrijheidssector: Gebieds- en uitvoeringsprojecten, Nieuwe instrumenten en Onderzoek.

Publicatiedatum (van document/URL)
1 juli 2015