Kamerbrief Volhoudbare voedselsystemen over de grens: de internationale inzet van LNV

Brief aan de tweede kamer van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minster voor Natuur en Stikstof over de internationale inzet van LNV in de context van de in 2030 te behalen duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Behoud en herstel van biodiversiteit wereldwijd is de derde van drie in deze brief beschreven doelstellingen die nauw met elkaar verbonden zijn. De overige twee zijn: 1. Langetermijnperspectief voor de landbouw-, visserij- en tuinbouwsector en 2. Mondiale voedselzekerheid en het behalen van klimaatdoelen.

Publicatiedatum (van document/URL)
15 maart 2024