Nationale Bijenstrategie (Nederlandstalig)

Nederlandstalige versie van gezamenlijk strategiedocument van 35 partners erop gericht om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden.

Publicatiedatum (van document/URL)
22 januari 2018