Habitatrichtlijn (Nederlandstalig)

Nederlandstalige versie van de EU Habitatrichtlijn (92/43/EEC) van 21 mei 1992

Publicatiedatum (van document/URL)
21 mei 1992