Vogelrichtlijn (Nederlandstalig)

Nederlandstalige versie van de EU Vogelrichtlijn (79/409/EEC) van 2 april 1979

Publicatiedatum (van document/URL)
2 april 1979