Agenda Natuurinclusief 2.0

Actieprogramma en investeringsagenda uitgebracht door door het Collectief Natuurinclusief, een samenwerkingsverband van publieke en private partijen onder leiding van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), en onder coördinatie van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het werd aangeboden aan de Tweede Kamer door de minister voor Natuur en Stikstof (zie 'kamerbrief agenda natuurinclusief') nadat het was aangeboden door de voorzitter van het Collectief (zie 'aanbiedingsbrief agenda natuurinclusief'). 

Publicatiedatum (van document/URL)
3 november 2023