Kamerbrief IPBES-rapport en programma Versterken Biodiversiteit

Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) met een appreciatie van het IPBES-global assessement rapport en de aankondiging van een interdepartementaal programma Versterken Biodiversiteit.

Publicatiedatum (van document/URL)
7 oktober 2019
Files