Voortgangsrapportage Natuur

Negende voortgangsrapportage, opgesteld door de provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  over de belangrijkste ontwikkelingen in het natuurbeleid in 2022 en met  een doorkijk naar 2023.

Daarnaast de aanbiedingsbrief van de Minister voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer.

Ook de zesde tot en met achtste voortgangsrapportages zijn hierbij nog beschikbaar.