Zesde Voortgangsrapportage Natuur

Voortgangsrapportage, opgesteld door de provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  over de belangrijkste ontwikkelingen in het natuurbeleid in 2019 en met  een doorkijk naar 2020

Publicatiedatum (van document/URL)
1 september 2020