Documenten

Publicatiedatum (van document/URL)
27 november 2020

Een analyse door het kennisnetwerk OBN

Publicatiedatum (van document/URL)
18 november 2020

Uitgave van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gezamenlijke provincies uit 2020 met uitwerking van de ambities en doelen van de landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030.

Publicatiedatum (van document/URL)
16 oktober 2020

Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (mede namens de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en Klimaat, en van Infrastructuur en Waterstaat) inzake het

Publicatiedatum (van document/URL)
16 oktober 2020

Rapport (Engelstalig met Nederlandse samenvatting) van IUCN NL met een een overzicht en analyse van biodiversiteitsinitiatieven van Nederlandse organisaties tussen 2010 en 2020

Publicatiedatum (van document/URL)
1 september 2020

Voortgangsrapportage, opgesteld door de provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  over de belangrijkste ontwikkelingen in het natuurbeleid in 2019 en met  een doorkijk naar 2020

Publicatiedatum (van document/URL)
1 juli 2020

Engelstalig rapport van het eerste Biodiversiteit Account voor Nederland volgens de systematiek van Environmental Economic accounting.

Publicatiedatum (van document/URL)
25 mei 2020

Brochure over de uitkomsten van de Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages van Nederland over de jaren 2013 - 2018

Publicatiedatum (van document/URL)
20 mei 2020

Engelstalige versie van het communicatie document van de Europese commissie over de EU Biodiversiteitstrategie voor 2030: De natuur terug in ons leven brengen.