Gebruiksvoorwaarden

© Nederlandse Rijksoverheid, 2009

Reproductie van informatie welke wordt aangeboden in dit web portaal is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en niet voor commerciële doelstellingen. Informatie op Biodiversiteit.NL staat niet per definitie onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Rijksoverheid. Hoewel het onze doelstelling is om de informatie actueel en correct te houden, kunnen we hierover geen garanties geven. Als fouten onder onze aandacht gebracht worden, zullen we trachten ze te corrigeren. Sommige documenten en multimedia uitingen in dit portaal kunnen verwijzingen bevatten naar informatie welke door andere organisaties wordt bijgehouden. Let erop dat we de relevantie, actualiteit en correctheid van deze buiten dit portaal staande informatie niet onder controle hebben noch kunnen garanderen.