Oorsprong van deze site: Clearing House Mechanism (CHM)

Het Clearing-House Mechanism (CHM) van het verdrag inzake Biologische Diversiteit is ingesteld als uitvloeisel van een van de artikelen (18.3). Het doel van het CHM is bij te dragen aan de implementatie van het verdrag doormiddel van technische en wetenschappelijke samenwerking tussen landen.

De term "clearing-house" (uitwisselingsplaats) refereert van oorsprong aan een financiële instelling. Voor het Biodiversiteitsverdrag heeft het als betekenis: de organisatievorm die afnemers en aanbieders van informatie en diensten bij elkaar brengt en daarmee vraag en aanbod met elkaar verbindt.

Het clearing-house mechanism is gebaseerd op het principe dat brede deelname en eenvoudige toegang een topprioriteit moet zijn. Vandaar dat in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van moderne ICT technieken. Zo ook in dit portaal.

Het centrale knooppunt voor het Clearing House Mechanism van de Conventie voor Biologische Diversiteit bevindt zich op de CBD website (in het Engels).

Sinds 2021 wordt de Nederlandse CHM website ondersteund met behulp van de Bioland tool welke is ontwikkeld door het secretariaat van de CBD. In Nederland wordt de site onderhouden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).