Engelstalige versie van de beleidsnoto van de Nederlandse regering inzake behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit.

Publicatiedatum (van document/URL)
1 januari 2009