Communicatie-advies comBIO (2008-2009)

Breed advies voor overheidscommunicatie op het gebied van biodiversiteit op de lange en middellange termijn. Het advies is opgesteld door het project Communicatie Internationale Biodiversiteit Overheidsbreed (comBIO), uitgevoerd door Novioconsult, CREM, en PauwSanders Zijlstra van Spaandonk. Het is opgeleverd in oktober 2008 en na behandeling in het Interdepartementaal Programma Biodiversiteit (IPB), goedgekeurd door het Interdepartementaal Directeuren Overleg Biodiversiteit (IDO-B) in januari 2009.

Het Breed Advies Communicatie Biodiversiteit (Hoofdrapport) stelt dat er 4 communicatieopgaven liggen voor het Rijk:

  1. Vergroten zichtbaarheid, bekendheid en maatschappelijk bewustzijn van BD onder het brede publiek (hieronder valt ook onderwijs, educatie, jeugd etc.)
  2. Activering en bewustwording van specifieke doelgroepen (bedrijven, burgers, onderwijs en educatie, consumenten);
  3. Communicatieve begeleiding van het innovatieproces voor BD (handelingsalternatieven in de praktijk, bv. ketens etc.)
  4. Eigen verantwoordelijkheid van de rijksoverheid (effectieve eigen inzet, voorbeeldrol)

Per opgave worden bouwstenen voor programmering voorgesteld. De bijlagenrapporten bevatten waardevolle informatie voor concrete activiteiten:

Webtool

Op basis van het comBIO project werd tevens een webtool tot stand gebracht. Deze is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die wilde communiceren over biodiversiteit. De webtool "Communiceren over biodiversiteit" geeft handvatten om communicatie over biodiversiteit op te zetten en zo efficiƫnt mogelijk toe te passen. Ook biedt de webtool met teksten en beelden inspiratie voor biodiversiteitcommunicatie. De webtool was oorspronkelijk een aparte website. Tijdens de update van het portaal in 2021 is de inhoud van de webtool gearchiveerd in een pdf document.

Campagne EC

Zie ook de documenten i.v.m. de biodiversiteit campagne in 2009 van de Europese Commissie: