Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011)

De Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen  werd op 23 januari 2009 ingesteld in opdracht van verschillende ministeries: LNV, VROM en OS. Deze opdracht vloeide voort uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2007) en de door IUCN NL geïnitieerde oproep van Leaders for Nature (2006). De samenstelling van de Taskforce weerspiegelde deze brede maatschappelijke uitdaging. De leden (zie ook Wijzigingsbesluit samenstelling Taskforce Biodiversiteit 2010) kwamen uit diverse lagen van de samenleving: het bedrijfsleven, de kenniswereld, maatschappelijke organisaties en de overheid: Menzis, Nutreco, VROM, KLM / TNT, Both ENDS, Provincie Noord-Brabant, Wageningen Universiteit, LTO, Hivos, Solidaridad, Gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, LNV, VNCI. Elk bekeek de opdracht vanuit zijn of haar eigen invalshoek en samen kwamen ze tot het eindadvies.

Volgens de visie van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen is in de toekomst geen sprake meer van verspilling en uitputting. Dankzij veerkrachtige ecosystemen is er voldoende voedsel, water, energie en bescherming voor de wereldbevolking die daardoor goed kan leven in een gezond milieu.

Zie ook:

Lees verder:

Strategische doelen

Om de weg voor zo'n toekomst vrij te maken, heeft de Taskforce zich bij de start van de werkzaamheden in 2009 vier strategische doelen gesteld: Anders consumeren; Innovatief en duurzaam produceren; Optimalisatie landgebruik; Integratie economie en ecologie. Lees verder over de achtergronden van deze doelen in het vraagstukkendocument en de dilemma’s die ermee samenhangen:

Deelprojecten

Om aan haar adviesopdracht te kunnen voldoen zijn door- of in opdracht van de Taskforce Biodiversiteit in de periode 2009-2011 diverse deelprojecten uitgevoerd.

Aan economisch adviesbureau Triple Value werd gevraagd een visie te geven ten aanzien van Verankering van biodiversiteit in strategie en bedrijfspraktijk.

Door het Taskforce lid Marijke Vos is in samenwerking met communicatieadviseur Luc Adolfse en anderen gewerkt aan een Kader voor communicatie over biodiversiteit.

Verschillende maatschappelijke organisaties zijn gevraagd om hun visie te geven op het beheer van ecologie en water in het Rijnstroom gebied tijdens de Rijncorridor Expert meeting de juni 2010 in Nederland en ook internationaal tijdens een Rijncorridor workshop in Koblenz op 10 november 2010 (Engelstalig).

De Universiteit van Wageningen werd gevraagd onderzoek te doen naar ‘Winning Clusters in de Biobased Economy’. 

In samenwerking met BBOP (Business & Biodiversity Offset Programme) is het No Nett Loss Initiative (NNLI) gestart:

Green Development Initiative (GDI):

Lees verder:

Tussenadviezen: biodiversiteit is kostbaar

De (economische) waarde van biodiversiteit was de rode draad in de adviezen die de Taskforce tussentijds afleverde:

Overige documenten

Debatten en colleges:

Verslagen werklunches- en werkconferentie CEPA:

Factsheets:

Overig:

Eindadvies

Op 13 december 2011 overhandigde Hans Alders, voorzitter van de Taskforce, het eindadvies aan toenmalig minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Onder de titel ‘Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen’ pleit de Taskforce voor een omslag naar een economie die gebaseerd is op de draagkracht van de aarde. Uiteindelijk doel voor de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen is een wereld met veerkrachtige ecosystemen waarin voldoende voedsel, water, energie en bescherming is voor iedereen.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de 'Green Deal Biodiversiteit en Economie' ondertekend.

Lees verder:

Zie ook:

Nieuwsarchief

Gedurende de periode 2009-2011 publiceerde de Taskforce Biodiversiteit met enige regelmaat nieuwsberichten. Deze zijn hier gearchiveerd.