Verslag brainstormbijeenkomst over bevordering aandacht voor Biodiversiteit in het onderwijs, georganiseerd door de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011).

Publicatiedatum (van document/URL)
2 februari 2011