Verslag brainstormbijeenkomst over bevordering lokale biodiversiteitsactieplannen (BAP’s), georganiseerd door de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011).

Publicatiedatum (van document/URL)
28 januari 2011