Achtergronddocument van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011) ten aanzien van de 4 strategische doelen: Anders consumeren; Innovatief en duurzaam produceren; Optimalisatie landgebruik; Integratie economie en ecologie.

Publicatiedatum (van document/URL)
1 november 2009