Rapport met een visie voor het jaar 2050. In opdracht van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2009-2011) geschreven door Dr. A. ter Heijne, Postdoc onderzoeker Environmental Technology, Wageningen UR.

Publicatiedatum (van document/URL)
1 maart 2011