Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De 12 provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid. De afspraken hierover werden gemaakt in dit decentralisatieakkoord natuur uit 2011.

Publicatiedatum (van document/URL)
20 september 2011