De Handreiking 'Biodiversiteit Werkt' had tot doel mensen te enthousiasmeren, inspireren en te laten zien dat werken aan biodiversiteit in de directe omgeving leuk en nuttig is en fraaie resultaten kan opleveren. De handreiking was gericht op iedereen die met biodiversiteit aan de slag wilde (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) en werd oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM (nu IenW) en gehost op de website van dat ministerie. De lancering ervan vond plaats op de conferentie 'Biodiversiteit werkt' op 28 september 2005. In 2009 werd de handreiking verplaatst naar Biodiversiteit.nl (onder de titel 'Aan de slag met Biodiversiteit!'). Tijdens de update van het portaal in 2021 is de inhoud van de handreiking gearchiveerd in een pdf document. 

Verder staat in het bestand ‘Voorbeeldprojecten Handreiking Biodiversiteit Werkt’ een bloemlezing van projecten ter inspiratie: 1001-soortendag; Aarde en wormen voor waarden en normen;  B-Team Oisterwijk; Behoud houtwallen door CO2 neutrale energieopwekking; Biodiversiteitsmonitoring energieplantages; De (h)eerlijke eetbare stad; De Vlindertuinen; Groene Kaart; Groene daken; Groene maatregelen op de High Tech Campus; Het Groene Spoor; Landschapsveiling; Leiden Lekker Wild; Naturally Cool; Natuur in Kaart; Natuur in de Brabantse Achtertuin; Streekrekening Het Groene Woud; Turven van rietplaggen; Waterharmonica Aqualan Grou; Waterpark Het Lankheet; Wijken vol van natuur; Wildernisvlees; Zeetuinen. 

Zie tenslotte ook de bestanden van de documenten waarnaar wordt verwezen vanuit de beschrijvingen van deze voorbeeldprojecten.